Друкарські плати P-CAD

Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

Додаток 4

Атрибути системи P-CAD

У P-CAD атрибути групуються не тільки по ознаках (атрибути ланцюгів, компонентів і т. п.), але і залежно від того, до якого технологічного процесу вони відносяться (фізичні параметри конструкції, електричні з'єднання і т. п.).

У особливу групу відносяться атрибути, визначувані користувачем (User-defined). Ці атрибути можна ввести в утиліти DBX які написані для вирішення різних завдань. Зокрема, можна задавати номер ТУ на компонент, вказати вміст в нім дорогоцінних металів і іншу подібну інформацію у вигляді атрибутів, визначуваних користувачем для подальшого автоматизованого випуску різної документації.

Нижче приводиться опис призначення атрибутів P-CAD.

Атрибут

Призначення

Атрибути

компонентів (Component attributes)

(User-defined)

Атрибут, визначуваний користувачем

Componentheight

Висота компоненту - задається для автоматичного розміщення

Description

Текстовий опис компоненту

Link

Зв'язок з файлом для компоненту типу ієрархічний модуль

Noswap

Значення Yes забороняє перестановку компоненту

Packageoutlinelayer

Ім'я шаруючи, в якому задається зображення габаритних розмірів компонентів

Part Number

Число логічних секцій компоненту

Атрибут

Призначення

Refdes

Позиційне позначення компоненту на схемі

Swapequivalence

Значення Yes вирішує перестановку еквівалентних секцій

Type

Тип компоненту

Value

Величина (номінал) компоненту

Атр

ібути ланцюгів (Net Attributes)

User-defined)

Атрибут, визначуваний користувачем

Maxnetlength

Максимальна довжина ланцюга

Minnetlength

Мінімальна довжина ланцюга

Optimize

Значення Yes вирішує перестановку логічно еквівалентних виводів, що належать даному ланцюгу при оптимізації довжин ланцюгів (команда Utils/optimize Nets)

Tienet

Зв'язаний ланцюг

Viastyle

Стиль перехідних отворів (використовується при трасуванні)

Width

Ширіна провідників, якими трасується даний ланцюг

Атрибут User-defined)

Boardedgeclearance

Clearance

Componentspacing

Holetoholeclearance

Linetolineclearance

зазорів (Clearance Attributes)

Атрибут, визначуваний користувачем

Зазор між будь-яким об'єктом і межею друкарської плати *

Мінімально допустимий зазор між будь-якими елементами (зручно використовувати, якщо всі зазори однакові)

Мінімально допустимий зазор між компонентами

Мінімальна відстань між крізними отворами

Мінімальний допустимий зазор провідник-провідник (між краями провідників)

Атрибут

Призначення

Padtolineclearance

Padtopadclearance

Silkscreenclearance

Viatolineclearance

Viatopadclearance

Viatoviaclearance Атрибути (User-defined)

Boardedgeclearance Clearance

Componentspacing

Linetoline

Clearance Maxvias

Padtolineclearance

Padtopadclearance

Routingchannels

Viatolineclearance

Мінімальний допустимий зазор між провідником і контактним майданчиком

Мінімальний допустимий зазор між контактними майданчиками

Мінімальний допустимий зазор між елементами в шарі шовкографії

Мінімальний допустимий зазор між провідником і перехідним отвором

Мінімальний допустимий зазор між контактним майданчиком і перехідним отвором

Мінімальний допустимий зазор між перехідними отворами

Фізичних параметрів конструкції (Physical Attributes)

Атрибут, визначуваний користувачем Зазор від об'єкту до краю плати

Мінімально допустимий зазор між будь-якими об'єктами (зручно використовувати, якщо всі зазори однакові)

Мінімально допустимий зазор між компонентами

Мінімальний допустимий зазор провідник-провідник (між краями провідників)

Максимальне допустиме число перехідних отворів для одного ланцюга

Мінімальний допустимий зазор між провідником і контактним майданчиком

Мінімальний допустимий зазор між контактними майданчиками

Число каналів трасування

Мінімальний допустимий зазор між провідником і перехідним отвором

Атрибут Призначення

Viatopadciearance

Мінімальний допустимий зазор між контактним майданчиком і перехідним отвором

Viatoviaclearance

Мінімальний допустимий зазор між перехідними отворами

Width

Ширіна провідників

Атрибути електричних параметрів (Electrical Attributes) (User-defined)

Атрибут, визначуваний користувачем

Maxnetlength

Максимальна довжина ланцюга

Minnetlength

Мінімальна довжина ланцюга

Атрибути розміщення (Placement Attributes) (User-defined)

Атрибут, визначуваний користувачем

Maxcomponentheight

Максимальна висота компоненту, який може бути автоматично розміщений

Placementside

Сторона плати для розміщення компоненту

Routingchannels

Число каналів трасування, яке повинне залишитися між компонентами після їх автоматичного розміщення

Атрибути технологічні (Manufacturing Attributes) (User-defined)

Атрибут, визначений користувачем

Componentrotation

Обертання компонентів

Insertiongriplength

Довжина відрізання провідника, що вставляється

Insertion Grip Width

Ширіна відрізання провідника, що вставляється

Inspectionangle

Перевірка дотримання кутів між провідниками

Атрибути трасування (Router Attributes) (Userdefined)

Атрибут, визначений користувачем

Autoroutewide

Значення Yes, True або 1 указують, що даний ланцюг трасується в проході WIDE автотрасувальника P-CAD PRO Route

Maxvias

Максимальне допустиме число перехідних отворів ланцюга


:: Реклама ::

-

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010