Друкарські плати P-CAD

Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

3.6. Переміщення, копіювання і видалення компонентів і ланцюгів схеми

Для переміщення компонентів або електричних ланцюгів схеми необхідно їх спочатку виділити, а потім переміщати за допомогою миші. При одночасному переміщенні групи об'єктів (наприклад, компонент і пов'язані з ним ланцюги) спочатку їх треба виділити по черзі (з одночасним натисненням клавіші Ctrl), а потім перетягнути виділену групу елементів схеми в потрібне місце. Порушену геометрію сегментів ланцюгів після їх переміщення можна виправити. Для цього необхідно виділити необхідний сегмент і перетягнути його вершину в необхідне місце.

Перед переміщенням групи об'єктів схеми доцільно викликати контекстне меню (натиснувши праву кнопку миші) і вибрати команду Selection Point для установки точки прив'язки (має форму перехрестя, ув'язненого в квадрат). При переміщенні об'єктів в рядку інформації екрану монітора виводяться значення зсуву точки прив'язки dx і dy щодо її первинного положення.

Скопіювати виділений(е) об'єкт(ы) схеми можна за допомогою миші, утримуючи клавішу Ctrl і одночасно переміщаючи об'єкт(ы) в потрібне місце. Для копіювання і вставки об'єктів схеми можна використовувати стандартні команди Edit/copy і Edit/paste. При копіюванні групи об'єктів вхідні в цю групу глобальні ланцюги (підключені до портів, або виводи компонентів, що мають тип Power) не змінюють своїх імен. Решта ланцюгів же перейменовується (!).

Якщо після команди Edit/copy виконати команду Edit/paste/circuit (мал. 3.27), то при установці скопійованих об'єктів в потрібне місце малюнка можна змінювати автоматично імена компонентів і ланцюгів.

Рис 3.27. Вікно команди Edit/paste/circuit

Для автоматичного додавання до імені компоненту додаткових індексів потрібно в області Referense Designators включити прапорець у вікні Create new refdes using qualifier а у вікні Qualifier проставити індекси, що додаються (Add before name), в середині (Add before numeric suffix) або в кінці (Add to end of name) поточного імені компоненту. При вказаних маніпуляціях стежите за прикладами зміни вигляду імені компоненту в підобласті Example області Referense Designators.

Додавання додаткових індексів до іменам (номерам) електричних ланцюгів проводиться аналогічно, тільки додавання проводиться в області Nets.

Всім однаковим об'єктам можна одночасно привласнити однакові атрибути. Наприклад, після виділення декількох резисторів, подальшого клацання правою кнопкою і вибору команди Properties можна ввести значення атрибуту (Value) — номінала резисторів.

Видалення об'єктів схеми проводиться після їх виділення і подальшого нажатіїя клавіші Delete або після виконання команди Edit/delete.

Можна одночасно видалити однотипні об'єкти при виконанні наступних операцій:

  • виконати команду Options/block Selection і в діалоговому вікні натиснути Clear All (очистити все) і подвійним клацанням миші забарвити вікно Part у сірий колір;
  • клацнути по кнопці Part у меню, що відкрилося, в рядку Турі вибрати із списку ім'я компоненту, що видаляється, і натиснути ОК;
  • у області Select Mode встановити прапорець Inside Block (усередині блоку) і натиснути ОК;
  • у робочому вікні зобразити прямокутник, в який потрапляють потрібні компоненти. В результаті всі компоненти вказаного типу підсвічують і їх можна видалити одночасно при натисненні клавіші Delete.

Аналогічно проводиться групове видалення і інших об'єктів електричної схеми: ланцюгів, портів, полігонів, дуг, ліній і тому подібне


:: Реклама ::

-

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010