Друкарські плати P-CAD

Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

3.1. Налаштування конфігурації редактора P-CAD Schematic

Налаштування параметрів конфігурації редактора проводиться після виконання команди Options/configure діалогове вікно якого представлене на мал. 3.1.

В області вікна Workspace Size (розмір форматки) необхідно вибрати один із стандартних листів, на який виводитимуться сформовані дані: елементи бібліотек, створювані електричні схеми і так далі Габарити вибраного формату листа підсвічують в рядках вікна Width (ширина) і Height (висота). Після натиснення в області вікна Title Sheets на кнопку Edit Title Sheets у вкладці, що з'являється Titles можна: включить/виключить дозвіл виведення креслення форматки на екран (при включеному прапорці Display Border малюнок формату листа стає видимим на екрані монітора); визначити, цифровими (Numeric) або буквеним (Alpha) будуть позначення горизонтальної і вертикальної зон форматки, а після натиснення на кнопку Fields заповнити текстом розділи форматки.

Мал. 3.1. Налаштування конфігурації P-CAD Schematic

Відмітимо, що в стандартних форматах довга сторона листа розташовується по горизонталі.

У області Orthogonal Modes (мал. 3.1) встановлюється режим введення електричних ланцюгів і ліній: 90/90 Line-line - введення ортогональних ліній 45/90 Line-line - введення діагональних ліній. При включеному першому режимі лінії проводяться під прямим або під довільним кутом. У другому випадку - по діагоналях або під довільним кутом. Рекомендується включити обидва режими.

Число, проставлене у вікні Increment Value області Net Increment указує крок, на який збільшується номер електричного ланцюга, що вводиться в схему.

В області вікна Autosave встановлюються режими автозбереження файлу із заміною попередній резервній копії. Встановлений прапорець Enable Autosave вирішує автоматичне збереження проекту через кількість хвилин, вказаних у вікні Autosave Time Interval (minutes). Прапорець Purge Previous Backups вирішує при новому запуску P-CAD Schematic видалити всі резервні копії, збережені в попередньому сеансі роботи.

У області Units діалогового вікна Options/configure встановлюється система одиниць вимірювання: mil — милі (1 милий = 0,001 дюйма = 0,0254 мм), mm - міліметри (1мм = 40міл) inch - дюйми. Змінити систему одиниць можна на будь-якій фазі роботи без втрати точності.

Прапорець DDE Hotlinks встановлює режим взаємного виділення ланцюгів між графічними редакторами P-CAD Schematic і P-CAD РСВ.

Можна дозволити автоматично стискувати створювані файли при автозапам'ятовуванні ( включений прапорець Compress Autosave Files).

У вікні Zoom Factor указується масштаб зміни зображення по командах меню View/zoom або при одноразовому натисненні клавіш «сірий» плюс або «сірий» мінус.

У вікні Autopan (%Display) встановлюється зсув вікна зображення (панорамування) при натисненні на одну з клавіш стрілок у разі, коли курсор розташовується на межі екрану (у відсотках до розміру екрану).

Після введення потрібних даних натисніть ОК.

На мал. 3.2 показано діалогове вікно для налаштування сітки екрану, яке викликається командою Options/grids.

Мал. 3.2. Вікно налаштування вигляду і кроку сітки робочої області

Розмір кроку сітки записується у вікні Grid Spacing і додається в список сіток Grids при натисненні кнопки Add. В області вікна Visible Grid Style встановлюється вид сітки Dotted (точкова) або Hatched (лінійна) і дозвіл відображення (активний прапорець Visible) сітки на екрані.

В області вікна Mode встановлюється початок відліку координат: Absolute (абсолютна - в лівому нижньому кутку) або Relative (відносна — активізується прапорець Prompt for Origin), і після закриття діалогового вікна курсором указується нова точка відліку відносних координат.

Кольори різних об'єктів, стилі малювання шин і ряд інших параметрів встановлюються в меню Options/display. Діалогове вікно вказаного меню зображене на мал. 3.3.

Мал. 3.3. Налаштування параметрів дисплея

У закладці Colors вікна Options/display встановлюються кольори для наступних елементів зображення:

 • Wire — електричний ланцюг;
 • Part - символ компоненту;
 • Bus — шина (групова лінія зв'язку);
 • Junction - точка з'єднання ланцюгів;
 • Pin — виведення компоненту;
 • Line - лінія;
 • Poligon - полігональна лінія;
 • Text — текстова інформація;
 • Open End — неприєднане (відкритий) виведення компоненту або ланцюга.
 • У області Display Colors призначаються кольори допоміжним елементам:
 • Background . - загальний фон;
 • 1xgrid - нормальна сітка;
 • 10xgrid - сітка з крупним кроком, в 10 разів великим нормального;
 • Highlight —виділений об'єкт;
 • Selection — вибраний об'єкт;
 • Title - лінії форматки листа схеми;
 • Wire Attr - атрибути ланцюгів;
 • Part Attr - атрибути компонентів.

У області Junction Size указується величина точки з'єднання фрагментів одного і того ж ланцюга: Small - маленька крапка (20 mil) Large — велика крапка (30 mil) User — розмір крапки встановлюється користувачем.

В області вікна Bus Connection Mode вибирається один із стилів під'єднування ланцюгів до шини.

Можна залишити встановлені за умовчанням кольори об'єктів, а можна їх змінити, натискаючи відповідну клавішу з ім'ям об'єкту і вибираючи в палітрі, що з'явилася, потрібний колір.

У закладці Miscellaneous (мал. 3.4) вікна Options Display у області Cursor Style вибирається стиль курсора:

 • Arrow — стрілка;
 • Small Cross — маленьке перехрестя;
 • Large Cross — велике перехрестя.

Мал. 3.4. Налаштування додаткових параметрів дисплея

У області Miscellaneous установкою прапорця вирішують вивід на екран:

 • Draft Mode - контурів ліній і полігонів (без забарвлення їх кольором);
 • Display Default Pindes — позначень контакту;
 • Display Open Ends - неприєднаних виводів або ланцюгів;
 • Display Overridden Errors - помилок;
 • Display Part Gate Number - імен секцій компонентів; Scroll Bars — ліній прокрутки; Thin Stroced Text - немасштабованого тексту;
 • Drag by Outline — переміщення вершин полігонів без показу їх проміжних положень (включати опцію не рекомендується).

У області ERC Errors можна показувати (Show), приховувати (Hide) або не відображати (No Change) помилки при формуванні електричних ланцюгів.

Натиснення кнопки Defaults призначає всім параметрам значення за умовчанням. Після закінчення установок натисніть ОК або Cancel — відміна змін.

Вся внесена колірна інформація розташована у одному шарі. Зробити невидимою будь-який блок інформації можна за допомогою меню Options/display. Для цього цей блок потрібно забарвити в колір фону робочого поля екрану монітора — Background.

Меню Options/text Style (мал. 3.5) дозволяє визначити стиль тексту, що встановлюється за умовчанням, а при необхідності формує і інші стилі написів:

Default — немасштабований шрифт за умовчанням (відстань між рядками 2,5 мм);


Мал. 3.5. Установка стилів шрифтів

Pin Style — шрифт для імен виводів компонентів; Part Style -шрифт для імен компонентів; Wire Style — шрифт для імен ланцюгів; Port Style - шрифт для імен портів;

Default TTF - масштабований шрифт (за умовчанням шрифт Ariel, розмір 3,17 мм).

Потрібний шрифт призначається поточним подвійним клацанням миші по його імені.

Для додавання нового шрифту натискають кнопку Add..., і новому шрифту дається ім'я. А потім після натиснення кнопки Properties... у меню редагування шрифту (мал. 3.6) після активізації кнопки Allow True Type вибирають тип шрифту - Stroke Font (немасштабовані шрифти) або True Type Font (масштабовані шрифти), ім'я шрифту (Font) і його розмір. Всі встановлені стилі написів зберігаються у файлі проектованої схеми.

Мал. 3.6. Вікно редагування шрифту

Інші параметри налаштування конфігурації заносять у файл sch.ini і ці параметри налаштування можна використовувати при роботі з схемами інших проектів.

Оскільки параметри проекту (стилі ліній, стилі шрифтів т. п.) запам'ятовуються в файлі схеми то стає доцільним створити шаблони «порожніх» схем (наприклад templatel.sch, template2.sch) і заносити в них тільки параметри конфігурації (списки кроків сітки, списки стилів і т. п.). При необхідності шаблони доповнюються новими даними.

Як указувалося вище, команда File/design Technology Parameters (див. Вікно команди на мал. 2.15) використовується для введення технологічних вимог при проектуванні друкарських плат. Ці вимоги можна задавати як для роботи з редактором P-CAD Schematic так і при роботі з редактором P-CAD PCB.

Натиснення на кнопку Copy To Design діалогового вікна Design Technology Parameters (при знятому прапорці Read-only file) дозволяє перенести у відкритий проект дані з вказаного (створеного раніше) файлу технологічних параметрів.

Натиснення на кнопку Update From Design дозволяє відновити зміст файлу технологічних параметрів даними з поточного проекту (мал. 3.7).

Ріс.3.7. Вибір типів секцій технологічних обмежень

Список параметрів, які можуть передані з(в) поточного(ій) проекту:

 • Apertures — апертура;
 • Design Rules - установка допустимих зазорів між об'єктами;
 • Class To Class Rules - правила взаємного розташування об'єктів (зазори між провідниками, провідниками і контактними майданчиками, між контактними майданчиками і тому подібне);
 • Global Rules - глобальні (загальні) правила при малюванні ланцюгів схеми;
 • Layer Sets — список шарів друкарської плати;
 • Net Class Definitions — визначені користувачем класи ланцюгів;
 • Net Class Rules — правила трасування ланцюгів, віднесених до одного класу;
 • Net Rules - загальні правила трасування інших електричних ланцюгів;
 • Pad Styles - набір стилів контактних майданчиків;
 • Via Styles — набір стилів перехідних отворів.

Правила за визначенням класів електричних ланцюгів і правил трасування вносяться після виконання команди Options/design Rules.

У діалоговому вікні команди, що з'явилося, є чотири закладки: Design, Net Class, Net і Class To Class. Кожна закладка визначає правила проектування шляхом завдання переліку відповідних закладці атрибутів (список атрибутів див. в додатку 4). Розглянемо призначення кожній із закладок.

У закладці Design - (мал. 3.8) - перераховуються загальні параметри проекту, а значення атрибутів параметрів встановлює користувач. Для того, щоб ввести значення нове атрибуту схеми, необхідно клацнути по кнопці Add, у вікні Attribute Category вибрати параметр, у вікні Name дати ім'я атрибуту і у вікні Value встановити його значення (мал. 3.9). Якщо в області Name встановити курсор на рядок [user-defined], то можна ввести новий призначений для користувача атрибут.

Мал. 3.8. Вікно команди Options/ Design Rules

Для зміни значення атрибуту необхідно у вікні Options Design Rules виділити ім'я атрибуту, клацнути кнопку Properties у вікні Value встановити потрібне значення атрибуту і клацнути ОК.

У закладці Net Class у стовпці Net Classes виводяться імена класів ланцюгів, а в стовпці Net Class Rules виводяться відповідні значення атрибутів (мал. 3.10). Значення атрибутів можуть бути змінені при послідовному натисненні на кнопку Edit Rules а потім - на кнопку Properties вікна, що з'явилося Attributes.

Мал. 3.9. Установка значення (Value) атрибуту (Width) ланцюга (Net)

Мал. 3.10. Вікно класів ланцюгів

Для того, щоб ввести Net Class - новий клас ланцюгів (група ланцюгів, що використовують одні і ті ж правила трасування) клацніть по кнопці Edit Net Classes потім у вікні Class Name введіть ім'я нового класу ланцюгів (мал. 3.11) і клацніть кнопку справа Add (додати).

Мал. 3.11. Вікно для введення нового класу ланцюгів

Нове ім'я класу ланцюгів з'явиться у вікні Classes.

Виділите в списку ім'я нового класу і натисніть кнопку Edit Attrs. З'явиться нове вікно Attributes. Після натиснення на кнопку Add в новому вікні, що з'явилося Place Attribute виберіть категорію атрибуту (Attribute Caterory), ім'я атрибуту (Name), проставте значення (Value) атрибуту і натисніть ОК. Для зміни значення атрибуту у вікні Attributes натисніть кнопку Properties.

Можна також додавати інші атрибути до класів ланцюгів. Для класів ланцюгів визначаються правила трасування, зазори для контактних майданчиків, значення ширини провідників і значення діаметрів перехідних отворів. Класи ланцюгів можна перейменовувати (Rename) і видаляти (Delete).

Додавання новому ланцюгу до виділеного класу проводиться після вибору одній або декілька (утримуйте клавішу Shift або Ctrl) ланцюгів в полі Unassigned Nets і натисненні кнопки Add.

У вікні Nets in this Class відображаються всі ланцюги, що належать до заданого класу, а в полі Unassigned Nets приводиться список ланцюгів, що не належать ні до одного з класів ланцюгів.

У вікні Class Attributes записані вже сформовані після натиснення кнопки Edit Attrs значення атрибутів.

Кнопка Set Nets From Design Selection дозволяє внести до списку ланцюгів, що належать даному класу, всіх ланцюгів, виділені пользевателем за допомогою команди Edit Select на малюнку принципової схеми.

Закладка Net дозволяє задати атрибути конкретному електричному ланцюгу. Для цього у вікні Nets закладки виділите ім'я потрібного ланцюга і клацніть кнопку Edit Rules. У вікні, що з'явилося Attributes скористайтеся кнопкою Add (для подальшого вибору параметра, його атрибуту і установки значення атрибуту) або кнопкою Properties (для зміни раніше заданого значення атрибуту).

Закладка Class To Class (мал. 3.12) задає параметри трасування між двома різними класами ланцюгів (Class To Class Rules).

Мал. 3.12. Вікно параметрів трасування для різних класів ланцюгів

Самі ж класи ланцюгів вибираються після натиснення на кнопку Edit Class to Class і вибору в полях Net Class (мал. 3.13) імен двох потрібних класів ланцюгів (вважаємо, що класи ланцюгів вже задані на попередніх кроках установки значень атрибутів параметрів). Після вибору класів ланцюгів клацає кнопка Modify Definition. Потім після натиснення на кнопку Edit Rules можуть бути введені або нові атрибути трасування або змінені (кнопка Properties) попередні значення атрибутів.

Мал. 3.13. Вікно вибору двох класів ланцюгів


:: Реклама ::

-

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010