Друкарські плати P-CAD

Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

1.4. Вибір і редагування об'єктів

Режим вибір об'єктів активізується при натисненні клавіші S або клацанням миші по піктограмі Select. Об'єкт вибирається клацанням миші, при цьому ім'я вибраного об'єкту і його дані виводяться в рядок інформації. Якщо один об'єкт закриває інший, то вибір невидимого об'єкту здійснюється повторним клацанням миші або повторним натисненням на клавішу <Пропуск> (при цьому курсор повинен знаходитися на виділеному об'єкті). Для додавання вибраних об'єктів до вже виділеним перед клацанням миші натискається і утримується клавіша Ctrl. Клацанням миші у вільній частині робочого вікна вибір об'єктів відміняється.

Подвійне клацання лівою клавішею по об'єкту дозволяє редагувати все його атрибути. Клацання правою клавішею миші викликає контекстно-залежне меню команд.

При переміщенні об'єкту його можна зрушувати на один або декілька кроків сітки (не відпускаючи кнопку миші натискати відповідну клавішу із стрілкою). Для зміни положення точки прив'язки після вибору об'єкту в меню команд редагування компоненту вибирають команду Selection Point і клацанням миші встановлюють нове положення точки прив'язки.

Після вибору об'єкти можна обертати (R), відображати дзеркально (F), вирівнювати (Align) по горизонталі і вертикалі, копіювати в буфер обміну (Сміттю) або у файл (Copy to File), вставляти з буфера або пересувати в потрібне місце робочого поля.

У P-CAD можна вибрати окремий елемент складного компоненту, приклад виведення символу, схемне ім'я або номер контакту компоненту. Для цього перед клацанням миші необхідно натиснути і утримувати клавішу Shift. Після виділення об'єкту і подальшого клацання правою кнопкою миші по об'єкту викликається контекстне меню, приклад якого показаний на мал. 1.3.

Мал. 1.3. Контекстне меню команд редагування компоненту

Повний перелік команд контекстного меню такий:

 • Properties... - перегляд і редагування характеристик вибраного об'єкту;
 • Сміттю - копіювання об'єкту в буфер обміну;
 • Copy Matrix... - множинне копіювання об'єкту;
 • Cut - видалення вибраного об'єкту із збереженням його копії в буфері обміну;
 • Delete - видалення вибраного об'єкту;
 • Edit Nets... - редагування атрибутів ланцюга;
 • Select Contiguous - вибір дотичних елементів ланцюга;
 • Select Net - вибір всього ланцюга (включаючи фрагменти ланцюги, пов'язані із загальною шиною);
 • Net Info ... - виведення інформації про ланцюг;
 • Highlight - фарбування вибраного об'єкту;
 • Unhighlight - відміна попередньої команди;
 • Highlight Attached Nets - фарбування ланцюгів, приєднаних до вибраних об'єктів;
 • Unhighlight Attached Nets - відміна попередньої команди;
 • Align - вирівнювання компонентів на робочому полі;
 • Selection Point - зміна положення точки прив'язки вибраного об'єкту або групи об'єктів.

Додаткові можливості по вибору і редагуванню параметрів вибраних об'єктів надають команда Options/block Selection для редактора P-CAD Schematic і команда Options/selection Mask для редактора P-CAD PCB які настроює фільтри і режими вибору параметрів. Діалогові вікна вказаних команд для відповідних редакторів представлені на мал. 1.4 і мал. 1.5.

Мал. 1.4. Налаштування параметрів блоку вибору редактора P-CAD Schematic

Мал. 1.5. Налаштування параметрів блоку вибору редактора P-CAD РСВ

У секції Items (Елемент) діалогового вікна указують елементи, які мають бути вибрані після виконання операції блокового вибору. Деякі елементи лівого стовпця мають кнопки для завдання додаткових параметрів.

У секції Select Mode можна задати спосіб вибору: Inside Block - вибір елементів, що знаходяться усередині блоку Outside Block — вибір всіх елементів, що знаходяться поза блоком Touching Block — вибір всіх елементів, що знаходяться усередині блоку і стосуються його контура. Вибір об'єктів, що задовольняють заданим умовам, проводиться завданням на малюнку прямокутного контура за допомогою миші. Всі вибрані об'єкти підсвічують, і надалі їх можна копіювати, переміщати і редагувати.

При копіюванні графічні дані з буфера обміну можна передавати в інші програми, що працюють під управлінням Windows: MS Word, Paintbrush і ін. Ці ж дані не передаються з графічного редактора P-CAD РСВ у редактор P-CAD SCHEMATIC і навпаки. Для прискорення копіювання в межах одного листа необхідно вибрати потрібний об'єкт, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи ліву кнопку миші, перемістити копію об'єкту на нове місце.

Зміна розмірів об'єкту проводиться після його виділення, утримуванням курсора на одній з вузлових точок об'єкту і подальшим переміщенням курсора в потрібному напрямі. Змінюються, таким чином, розміри ліній, провідників, шин живлення і полігони при захопленні кінців або зламів об'єктів.

При вивченні системи P-CAD для проектування ПП дотримуватимемося наступної послідовності викладу матеріалу:

 • створення символів компонентів (програма SYMBOL EDITOR виконуваний файл SYMED.EXE);
 • створення посадочних місць компонентів (програма PATTERN EDITOR виконуваний файл PATED.EXE);
 • правила ведення бібліотек (програма LIBRARY EXECUTIVE виконуваний файл Смр.Ехе);
 • створення принципових електричних схем, їх верифікація, створення звітів і виведення результатів на друк (графічний редактор P-CAD SCHEMATIC);
 • розміщення компонентів на монтажно-комутаційному полі, ручне трасування електричних ланцюгів, верифікація ПП, оформлення креслень, генерація звітів і вивід на друк (графічний редактор P-CAD РСВ);
 • використання програм автоматичного трасування QUICKROUTE, PROROUTE і SHAPE-BASED ROUTING.


:: Реклама ::

-

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010